Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Parkstad zet burger in zorg en welzijn terug in eigen kracht

De diverse initiatieven en proeftuinen in de zorg en welzijn in Parkstad, werpen duidelijk hun vruchten af. Het terugzetten van de burger in de eigen kracht geldt daarin vaak als uitgangspunt. En vooral nieuwe cliënten waarderen dat, zo blijkt uit een kleine rondgang langs diverse initiatieven in de regio.

In deze nieuwsbrief van Voor Elkaar in Parkstad, passeren enkele voorbeelden uit de praktijk van de huisartsenzorg, de (thuis)zorg en de welzijnswereld de revue. Betrokkenen vertellen hoe nieuwe cliënten doorgaans positief reageren op nieuwe werkwijzen. Daarin draait het veel meer dan in het recente verleden om de vraag wat iemand zelf nog kan, eventueel met hulp van het eigen netwerk. Pas dan gaat het om de vraag welke aanvullende hulp nog nodig is. Nieuwe cliënten geven regelmatig aan dat zij zo meer de regie houden en dat prettig vinden. Het zijn vooral de bestaande cliënten en patiënten en vaak ook hun mantelzorgers die hier soms moeite mee hebben. Zij redeneren nog meer in de trant van: ‘ik heb toch recht op’.
Inmiddels zijn nieuwe initiatieven volop in voorbereiding, zoals de Nieuwe GGZ in Hoensbroek. Ook hier leest u meer over in deze nieuwsbrief. Belangrijk detail: de Nieuwe GGZ probeert aan te sluiten bij andere initiatieven, zodat overlap voorkomen wordt.