Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wonen Zuid: “Door veranderingen in de zorg stagneert de doorstroming”

De samenwerking van partijen in Voor Elkaar in Parkstad is ook voor de woningcorporaties van groot belang, zegt Marc Schroten, directeur Wonen van Wonen Zuid. “Het is duidelijk dat sommige problemen ons allemaal raken. Zo merken wij als woningcorporatie dat de veranderingen in de zorg er bij ons toe leiden dat de doorstroming stagneert. Voor het oplossen van dergelijke problemen is samenwerking vereist.”

Wonen Zuid heeft 14.000 huurwoningen in Midden- en Zuid-Limburg. Daarvan liggen er 7000 in Parkstad (Valkenburg aan de Geul meegerekend). “Voor deze regio geldt dat die sneller vergrijst en de gezondheid van de inwoners gemiddeld slechter is. Daardoor ontstaan meer eengezins huishoudens en neemt de zorgvraag van huurders toe.” Voorheen stroomden mensen met een lichte zorgvraag regelmatig door naar een aanleunwoning of het verzorgingshuis. Nu is van opname pas sprake als iemand een veel zwaardere zorgvraag heeft. “Daardoor stokt de doorstroming en blijven mensen langer in huizen wonen waar thuiszorg verlenen vaak moeilijker is. In de praktijk wordt dan bijvoorbeeld bij de gemeente een traplift aangevraagd, maar wordt dat verzoek geweigerd. We willen wel een verhuisvergoeding geven, zegt de gemeente dan, maar de vraag is waar die mensen naartoe moeten verhuizen.”
Volgens Jorn Snijkers, teamleider huurincasso van Wonen Zuid, speelt daarbij de problematiek van schulden. Voor verschillende huurders is verhuizen door schulden geen optie. Ook ontbreekt vaak het geld voor het financieren van aanpassingen in de woning. “Daar komt bij dat er flink is bezuinigd op de professionele zorgverleners die deze mensen wegwijs maken in de regelgeving en de mogelijkheden.”
Schroten en Snijkers voorzien een toename van de problematiek. De bouw van nieuwe woningen vergt veel tijd en biedt op de korte termijn geen oplossing voor de problemen. “Daarvoor moeten we samenwerken met andere partijen. In Voor Elkaar in Parkstad gebeurt dat al en dat leidt ook tot goede initiatieven”, vindt Marc Schroten. Als voorbeeld noemt hij de vrijwilligers die mensen wegwijs maken in de wet- en regelgeving. “Veel mensen weten helemaal niet welke voorzieningen en mogelijkheden er zijn. Het is goed dat zij door vrijwilligers bij de hand worden genomen. Wat ik nog mis, is dat we samen proberen om problemen te voorkomen. We zijn nu vooral bezig problemen het hoofd te bieden, maar we moeten meer gaan doen aan preventie.”