Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Voor Elkaar in Onderbanken is stimulans voor burgerinitiatieven

Krachtige, zelfsturende gemeenschappen, dat was het streven van de gemeente bij de start van Voor Elkaar in Onderbanken. “Inmiddels kunnen we tal van succesverhalen vertellen over de initiatieven die inwoners zelf hebben genomen. Het gaat om laagdrempelige initiatieven die wij als gemeente faciliteren en ondersteunen, van ‘samen eten’ tot een Repair Café”, zegt wethouder Rens Evers van Onderbanken.

Hij is wethouder Samenleving en Leefbaarheid. Bij de start van Voor Elkaar in Onderbanken werden gaandeweg in de vier kernen Bingelrade, Jabeek, Schinveld en Merkelbeek werkgroepen voor en door inwoners opgericht. Deze zijn allemaal vertegenwoordigd in de stuurgroep Voor Elkaar in Onderbanken en komen zodoende regelmatig bij elkaar. Als verantwoordelijk wethouder zit Evers ook in de stuurgroep. Hij looft het enthousiasme van de inwoners. “De kernen weten van elkaar waar ze mee bezig zijn en nemen ook initiatieven van elkaar over. Zo werd in Jabeek ‘samen eten’ opgestart. Elke maand komen daar mensen samen om gezellig te dineren. In Bingelrade wordt eens in de zes weken samen gegeten. Dat zijn bijeenkomsten die goed worden bezocht.”
Een ander mooi landelijk initiatief dat in Onderbanken wortel schoot, is het Repair Café. “Dat rouleert nu in de vier kernen van Onderbanken. In het Repair Café zitten vrijwilligers die goed zijn in het repareren van kapotte spullen. Dan kun je denken aan oude computers en huishoudelijke spullen. Iedereen is welkom. Ook was hier onlangs een rollatorkeuring. De hulp is principe gratis, maar een gift is wel welkom.” Een meerwaarde van het Repair Café is dat dit ook een duidelijke sociale functie heeft. Het is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Voor alle initiatieven in Onderbanken geldt dat deze laagdrempelig zijn en toegankelijk voor iedereen. Waar eerdere initiatieven, zoals een zorgmarkt en valpreventie vooral op ouderen gericht waren, proberen de werkgroepen nu ook jongeren meer bij de initiatieven te betrekken. Bij bijvoorbeeld het Repair Café lukt dat ook. Dat is voor jong en oud. Toch wil de gemeente graag nog meer specifieke activiteiten voor jongeren ondersteunen. Rens Evers: “Dat is onze taak: het ondersteunen en faciliteren van initiatieven voor alle doelgroepen, om op die manier de sociale cohesie in de gemeente te bevorderen. De samenwerking in Voor Elkaar in Parkstad is wat dat betreft van grote waarde voor ons. Dankzij professionals van bijvoorbeeld een GGD Zuid Limburg en andere lokale (zorg)partners, lukt het om initiatieven te ontwikkelen, te ondersteunen en tot een succes te maken. Zonder samenwerking lukt dat niet.”

Kijk voor meer informatie over de activiteiten in de vier kernen ook op: Link naar meer informatie