Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Levende verhalen uit Parkstad’ over veranderingen in de zorg

Wat betekenen de veranderingen in de zorg en welzijnswereld voor mensen in een kwetsbare positie? Daar over gaat ‘Levende verhalen uit Parkstad’, een uitgave van het Huis voor de Zorg, in samenwerking met de GGD Zuid Limburg en Samen voor Elkaar in Parkstad. Inwoners van Onderbanken en Heerlen vertellen hierin hoe zij omgaan met de veranderingen en wat dit voor hen betekent.

“Een verhaal geeft regie aan de verteller. En wie luistert leeft mee. Als Huis voor de Zorg zien we de verhalen van mensen als belangrijke bron van confrontatie en informatie. Confrontatie met de ‘levende’ werkelijkheid van ‘levende’ mensen”, schrijft Jo Maes, directeur Huis voor de Zorg, in het voorwoord van ‘Levende verhalen uit Parkstad’. De uitgave werd gesubsidieerd door de Provincie Limburg.
De overheid wil dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen, met hulp van mensen uit hun omgeving. Maar hoe pakt dat in de praktijk uit? En welke initiatieven nemen mensen om meer voor elkaar te zorgen en elkaar te helpen? Inwoners van de gemeenten Heerlen en Onderbanken vertellen daar over. Zoals de 82-jarige Frans Kuijpers, een oud mijnwerker met stoflongen, die zorgt voor zijn dementerende vrouw. Een intensieve taak die hij met liefde op zich heeft genomen, maar die niettemin soms moeilijk is. Ook al krijgt hij hulp van zijn kinderen en gaat zijn vrouw regelmatig naar de dagopvang. De gedachte dat hij eerder komt te overlijden en zijn vrouw naar een verpleeghuis moet, vindt hij moeilijk te verdragen.
Zo staat de uitgave vol met persoonlijke verhalen, ook van mensen die betrokken zijn bij initiatieven om elkaar te helpen. “De verhalen laten heel goed zien wat de participatiesamenleving betekent voor gewone mensen en waar zij tegen aan lopen”, zegt Bert Hesdahl, transitiecoördinator van het samenwerkingsverband Voor Elkaar in Parkstad. “Het is leuk om deze verhalen te lezen, maar daarnaast zijn ze heel informatief voor professionals. Of je nu bestuurder, ouderenwerker of verpleegkundige bent, iedereen kan er iets uithalen wat voor zijn eigen werk van belang is.”

Lees de verhalen van mensen uit Parkstad op de website van het Huis voor de Zorg: Klik hier om de verhalen te lezen