Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Samenwerkingsverband is op de goede weg, maar er is meer mogelijk

“Het samenwerkingsverband Voor Elkaar in Parkstad is op de goede weg, maar ik erken dat er meer mogelijk is. Zeker als het gaat om het voorkomen van problemen, zoals bijvoorbeeld Marc Schroten van Wonen Zuid stelt.” Dat zegt Bert Hesdahl, transitiecoördinator VEiP, in reactie op de verhalen in deze nieuwsbrief.

Dat de partijen in Voor Elkaar in Parkstad door willen gaan met elkaar, lijdt geen twijfel, zegt Bert Hesdahl. Zo is de bereidheid om contributie te betalen voor deelname aan het bestuurlijk netwerk met onder andere een fenomeen als de kenniscarrousel groot. “Dankzij die bijdrage kunnen we dergelijke activiteiten organiseren. Het is een goed voorbeeld van een plek waar we elkaar ontmoeten en innovaties delen. Als samenwerkingsverband willen we dat graag en zijn we steeds in ontwikkeling.” Zo richt VEiP zich niet meer alleen op ouderenzorg, maar onder andere ook op de jeugd. Op alle fronten is meer mogelijk, oordeelt Bert Hesdahl. “Ik denk dat dit een goed moment is om samen onze ambities te formuleren en prioriteiten te stellen, ook al zijn er onderlinge verschillen. Het is goed om keuzes te maken en daar samen in op te trekken. We mogen het ambitieniveau best wat opschroeven, zeker als het om preventie gaat. We moeten niet alleen problemen proberen op te lossen, maar deze ook zien te voorkomen.”
De provincie Limburg onderkent dat samenwerking nodig is om de uitdagingen in het sociale domein aan te kunnen gaan en de vitaliteit van de bevolking te vergroten. Zo werken in VEiP onder andere zorgaanbieders en zorgvragers samen met de gemeenten en kennisinstituten. “Waar we voor moeten waken, is dat er te veel samenwerkingsverbanden naast elkaar ontstaan. Samenwerking moet wel efficiënt zijn”, besluit Bert Hesdahl.