Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Samenwerkingsverband VEiP met groot aantal organisaties uitgebreid


Het samenwerkingsverband Voor Elkaar in Parkstad (VEiP) is uitgebreid met een groot aantal organisaties, onder andere op het gebied van de jeugdzorg. Daarmee anticipeert het samenwerkingsverband op de drie decentralisaties: de gemeenten krijgen vanaf 2015 niet alleen meer verantwoordelijkheden op het gebied van de ouderenzorg, maar ook op het gebied van jeugdzorg en participatie.


Bert Hesdahl, transitiecoördinator VEiP, is blij met de uitbreiding. “In het samenwerkingsverband zijn we destijds gestart vanuit ouderen in een kwetsbare positie. Maar als we levensloopbestendige buurten willen creëren en participatie willen bevorderen, hebben we meer partijen nodig. In het convenant van het samenwerkingsverband is daar al rekening mee gehouden. Daarin gaat het immers niet alleen om ouderen in een kwetsbare positie, maar ook om mensen met een beperking. En dan kan het ook om jeugdigen gaan”, vertelt Bert Hesdahl.

De gemeenten in Parkstad hanteren dat uitgangspunt ook, zegt hij. Zo heeft Heerlen bijvoorbeeld wijkteams waarin zorg, jeugd en welzijn vertegenwoordigd zijn. Ook de verschillende wijksteunpunten in een aantal gemeenten hanteren dit principe.

Een tweede belangrijke verandering binnen het samenwerkingsverband is dat het idee van een stuurgroep is losgelaten. “Dan praat je immers over sturen en dat is niet wat wij willen. Ons doel is om de beweging in Parkstad te inspireren, kennis uit te wisselen en samen te innoveren”, zegt Bert Hesdahl. De stuurgroep heeft nu plaatsgemaakt voor een bestuurlijk netwerk. De organisaties die recent toetraden tot dit bestuurlijk netwerk VEiP zijn: Stichting Alterius, Philadelphia Zorg, Leger des Heils, Lionarons, Coach-Ster, Daelzicht, Kredietbank Limburg, Xonar, Bureau Jeugdzorg, SGL Zorg, Stichting Oase, Koraalgroep en Pergamijn.