Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

‘Dialoog met de burgers’ het thema van refereerbijeenkomst

Een goede dialoog met burgers, dat is de insteek van de refereerbijeenkomst van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg op 6 november in Maastricht. Een actueel thema, nu gemeenten veel meer taken krijgen op het gebied van zorg en welzijn en van burgers meer zelfredzaamheid wordt verwacht. De vraag is hoe zorgprofessionals, ambtenaren en welzijnswerkers daar in dialoog met burgers het beste vorm aan kunnen geven.


“Twee jaar geleden is het thema ‘dialoog met de burgers’ ook al aan de orde gesteld in een refereerbijeenkomst. Dit keer leggen we een duidelijke relatie met de actuele ontwikkelingen in de gemeenten en de veranderingen in het sociale domein”, zegt Bert Hesdahl, transitiecoördinator Voor Elkaar in Parkstad.

Met een team van de GGD Zuid Limburg/academische werkplaats tekende hij voor de organisatie van deze refereerbijeenkomst.
Aan de hand van een serie lezingen, workshops en een paneldiscussie wordt ingegaan op de veranderingen. Duidelijk is dat deze gevolgen hebben voor de relatie overheid en burgers, zorgprofessionals en burgers, burgers onderling en burgers en het democratisch proces. Zo zal Marianne Potting van Zuyd Hogeschool ingaan op de nieuwe verhouding tussen overheid en burger. Mare Knibbe van de Universiteit Maastricht bespreekt het thema dialoog tussen burgers onderling over participatie. Klasien Horstman, ook van de UM, geeft een toelichting op de opbrengsten van de burgertop in Maastricht. Jo Maes en Jean Hollewijn van het Huis voor de Zorg en resp. Alcander gaan in op het fenomeen van de keukentafelgesprekken. De lezingen worden gevolgd door workshops en een paneldiscussie.