Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Concept protocol Wmo 2015: ondersteuning bij zelfredzaamheid, gericht op participatie

Een instrument dat de Wmo-toekenning regelt, als onderdeel van een proces waarin ook met mensen gesproken is over wat zij zelf nog kunnen. Dat is in een notendop het protocol dat door een werkgroep van het samenwerkingsverband Voor Elkaar in Parkstad ontworpen is. De betrokken (zorg)partijen in de regio kunnen tot 1 juni reageren op het concept-voorstel.

Bert Hesdahl, transitiecoördinator van VEiP, is voorzitter van de werkgroep die het protocol ontworpen heeft. Het protocol is bedoeld voor de begeleiding van mensen met een lichamelijke en/of psychische beperking of burgers met een hulp- of zorgvraag, vertelt hij. Het gaat daarbij om mensen die in zorg zijn of in zorg komen. Een kerngroep met vertegenwoordigers van de gemeenten Heerlen en Nuth en Radar was betrokken bij de ontwikkeling van het protocol.

De Parkstadgemeenten willen in de begeleiding van mensen graag dezelfde taal spreken. Daarom kiezen zij samen voor één protocol, waarin zij de begeleiding ook vernieuwen. Op 8 april is het protocol al een keer voorgelegd aan de betrokkenen in de praktijk, waaronder dus de zorgaanbieders. “Feitelijk is het een instrument dat de WMO-toekenning regelt. Zo kan aan de hand van het protocol bijvoorbeeld worden nagegaan op hoeveel uur zorg iemand recht heeft”, vertelt Bert Hesdahl. Hij benadrukt dat het protocol een onderdeel vormt van een integraal proces, waarin uitgebreid gesproken wordt met betrokkenen. In die gesprekken gaat het onder andere over de vraag wat de ondersteuningsbehoefte van mensen is, wat mensen zelf nog kunnen en wat ze eventueel binnen hun eigen netwerk kunnen regelen. Met wederzijdse instemming worden daar afspraken over gemaakt.
Betrokken (zorg)partijen kunnen tot 1 juni op het concept reageren. Waar nodig wordt dit nog aangepast. Een belangrijk onderdeel van het protocol vormt de opleiding van mensen in het sociale domein. Daartoe wordt een trainingsprogramma ontwikkeld door Carina Heugen van Alcander.