Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Opleidingsprogramma ‘Waarom moeilijk als het samen kan’ in ontwikkeling

Een scholingsprogramma dat werknemers in onder andere de zorg- en welzijnswereld breder en samen leert kijken naar situaties waarin mensen verkeren. Dat is het doel van het opleidingsprogramma ‘Waarom moeilijk als het samen kan’, dat Carina Heugen (Alcander) en Margreet Bruinsma (MeanderGroep) opzetten. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente Heerlen.

Andere gemeenten en organisaties in Parkstad vinden het wenselijk dat het scholingsprogramma straks voor de hele regio bruikbaar is. Met het scholingsprogramma anticipeert Heerlen op de veranderingen in de langdurige zorg. Zo wil de overheid dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen en zoveel mogelijk zelf en in het eigen netwerk regelen. Pas als dat echt nodig is, kunnen zij een beroep doen op professionele zorg. De gemeenten en een aantal organisaties beseffen dat deze ontwikkeling een andere cultuur en werkwijze vergen. Elke organisatie richt zich nu nog op de eigen doelgroep. Medewerkers die bij mensen thuis komen, kunnen breder leren kijken. Door daarin meer samen te werken met andere organisaties, kunnen ze mogelijk sneller en efficiënter vaststellen welke zorg, voorziening of oplossing gewenst is.

De gemeente Heerlen en een aantal organisaties willen dat hun medewerkers daarbij op dezelfde manier handelen en één taal spreken. De betrokken organisaties zijn Alcander, de MeanderGroep, Sevagram, MEE, Levanto, Mondriaan Radar, Xonar, Bureau Jeugdzorg, het Leger des Heils en de GGD Zuid Limburg. Zij zijn allemaal voorstander van het opleidingsprogramma. “Soms is een informatiebijeenkomst voldoende, soms zijn echt trainingen nodig”, vertelt Carina Heugen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van al lopende trainingen, zoals de training Eigen kracht. Ook worden er nieuwe trainingen ontwikkeld op basis van de Zelfredzaamheidsmatrix en het principe ‘1 gezin, 1 regisseur’. Het is de bedoeling dat trainers zoveel mogelijk in de eigen organisaties gevonden worden en dat mensen in gemixte groepen worden getraind. Het nieuwe opleidingsprogramma start na de zomer.