Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Tweede Kenniscarrousel Voor Elkaar in Parkstad zeer succesvol


Waardevol, inspirerend en heel leuk. Dat was de teneur van de reacties op de tweede Kenniscarrousel van Voor Elkaar in Parkstad op 13 februari in de Rode Beuk in Simpelveld. Ook deze keer konden bezoekers op een informele en prikkelende manier snel kennis maken met tal van activiteiten die vallen binnen het gedachtengoed van [samen voor elkaar]. Een succesformule, zo merkten verschillende deelnemers aan het slot van de avond op.

Dat de formule aanslaat, bleek al uit het groot aantal ‘attracties’ dat was aangemeld, in totaal 27. Daaruit werden uiteindelijk 13 ‘attracties’ geselecteerd, de rest werd op een wachtlijst geplaatst. De diversiteit van de 13 attracties was groot: van D’r Durpswinkel in Simpelveld en het digitaal Wmo-loket in Heerlen, tot Bemoeizorg ouderen en de Wijkpraktijk (ketenzorg in de geestelijke gezondheidszorg).

“Er gebeurt heel veel in Parkstad op het gebied van welzijn en zorg. Daar gaan we vanavond getuige van zijn”, zei Bert Hesdahl, transitiecoördinator VEiP, bij de start van de carrousel. Kennis delen en opdoen, dat was de insteek. Met samenwerking als centraal thema. Ook deze keer was sprake van veel interactie. Bij de stand van de Wijkpraktijk bijvoorbeeld, konden bezoekers aanschuiven voor een mini-workshop van Fons Voesten van Lionarons. Die begon met de vraag welke sleutelwoorden belangrijk zijn bij samenwerking. Dat leverde een fraai palet aan woorden op, van vertrouwen tot transparantie.

De onderzoekers Nathalie Janssen en Susan van Hees van de Universiteit Maastricht, brachten snel de discussie op gang met het woord participatie. Susan van Hees was blij verrast door de grote opkomst. Zij constateerde na afloop van 6 korte discussierondes dat het woord participatie heel verschillend geïnterpreteerd wordt. “Het beeld is diffuus”, vertelde ze tijdens een snelle evaluatie na afloop van de carrousel.

Ook de andere standhouders oordeelden positief over de opkomst en interactie. Die leverden veel bruikbare en waardevolle tips op, vertelden enkele standhouders. Pittig is het wel, die 6 rondes, erkende Fons Voesten. “Ik vond het topsport.” Het hapje en drankje waarmee werd afgesloten, was dan ook welverdiend.