Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Ik zie steeds meer synergie in Voor Elkaar in Parkstad


De partijen in Voor Elkaar in Parkstad kunnen elkaar steeds beter vinden. In verschillende projecten wordt al duidelijk dat zij samen meer bereiken dan als individuele organisatie. “Ik zie steeds meer synergie”, zei Erik Hoesbergen na afloop van een strategische sessie van de stuurgroep VEiP op 13 februari in Simpelveld. Hij is directeur-bestuurder van de Welzijnsgroep Parkstad Limburg (Alcander en Impuls).

In de sessie bespraken bestuurders, beleidsmedewerkers, GGD-medewerkers, vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsinstellingen en wetenschappers de stand van zaken. “Het is duidelijk dat we onszelf niet zozeer beschouwen als een stuurgroep, maar als een beweging. Een soort platform waarin we onszelf de vraag stellen wat we voor elkaar kunnen betekenen”, aldus wethouder Joep van der Aa van Simpelveld.
Binnen een dergelijk platform is het belangrijk om samen goede spelregels vast te stellen, zo werd tijdens de sessie geconcludeerd. Zodoende gaat een kerngroep nu aan de slag met een voorstel voor die spelregels. “Wat mij betreft is de zorgvrager daarbij altijd de norm, dat moet het vertrekpunt zijn”, aldus Van der Aa.

Erik Hoesbergen: “Het gevaar van een samenwerkingsverband als dit, is dat de grootheid ervan meer aandacht krijgt dan het uiteindelijk doel. Dat we de aandacht te veel vestigen op de verschillen, in plaats van de overeenkomsten. Daar moeten we voor waken. Ik hecht enorm aan deze samenwerking en wil ontzettend graag dat die slaagt. Het opstellen van spelregels is goed. Ik ben optimistisch over de kans van slagen van de samenwerking.” Van der Aa sloot zich daar bij aan. “We moeten voorkomen dat partijen zich terugtrekken op hun eigen eiland. We moeten op zoek naar wat ons verbindt.” Daarbij moet het mogelijk zijn dat partijen fouten maken, constateerden beiden eensgezind. Hoesbergen: “Bij de opstart van een nieuw project en het zoeken naar de juiste vorm, worden bijvoorbeeld wel eens fouten gemaakt. Daar moet je elkaar niet op afrekenen, maar juist iets van leren.”