Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Het is nodig om ouderen aan te zetten om na te denken over de toekomst


Langer zelfstandig thuis wonen, dat is de insteek van het overheidsbeleid. Ouderen zelf willen dat vaak ook, maar hoe kunnen ze daar zelf wat aan doen? Daar gaat het over in de Zelfmanagement-bijeenkomsten voor 65-plussers van de zorggroep Cicero. “Het is nodig om ouderen aan te zetten om na te denken over de toekomst”, vertelde Raquel Knubben van Cicero tijdens de tweede Kenniscarrousel in Simpelveld.


In de korte presentatie over deze zelfmanagement-bijeenkomsten, werd goed duidelijk hoe Cicero de discussie aangaat met de doelgroep. Dat gebeurt in tien sessies, waarin onder meer sprake is van een dia-presentatie waarin enkele korte filmpjes zijn opgenomen. Zo is het bekende filmpje te zien van de ouderen die in de wasstraat als auto’s gewassen worden. Een beeld dat ouderen dwingt om na te denken over de vraag hoe ze later, als dat nodig is, verzorgd willen worden. “Veel ouderen denken daar amper over na. ‘Het zal mijn tijd wel duren’, zeggen ze dan”, vertelde Raquel Knubben.

Tijdens de tien sessies worden ouderen uitgedaagd om wel na te denken over de toekomst. De discussie wordt gevoerd aan de hand van tien thema’s, bijvoorbeeld valangst en valpreventie, sociale omgeving, bewegen en technologie. Die onderwerpen werden gekozen in overleg met de doelgroep. Het zijn allemaal onderwerpen waaraan ouderen nu al aandacht kunnen schenken en die hen helpen om langer zelfstandig thuis te wonen. Elke sessie belicht een ander onderwerp. Ouderen die dat willen, kunnen ook een keuze maken uit de sessies die ze graag bij willen wonen. “Want we hebben geconstateerd dat ouderen tien sessies soms te veel vinden.”

Voor meer informatie, kijk op www.cicerozorggroep.nl