Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Parkstadgemeenten delen plaatselijke ontwikkelingen op website [SVE]


Kennis delen en opdoen, dat is een van de doelen van de website [samen voor elkaar]. De website is een voorbeeld van ‘werk in uitvoering’: gaandeweg wordt steeds meer informatie toegevoegd. Zo is recent de informatie over de ontwikkelingen in bijna alle betrokken Parkstadgemeenten geplaatst.

Het gaat daarbij om de ontwikkelingen in Kerkrade, Heerlen, Landgraaf, Onderbanken en Simpelveld. Brunssum, Voerendaal en Nuth volgen nog. In een oogopslag wordt duidelijk waarom gemeenten meedoen, wat hun doelen zijn en wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn die passen in het gedachtengoed van [samen voor elkaar].

Voor Simpelveld zijn de twee vestigingen van D’r Durpswinkel in Simpelveld en Bocholtz een belangrijk initiatief. Een laagdrempelige voorziening waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en vraag en aanbod samenkomen. In Landgraaf is de ontwikkeling van integrale toegangsteams een topic, evenals de buurtprojecten Oud Nieuwenhagen en Eikse. Verder zet Landgraaf in op de bestrijding van eenzaamheid. Kerkrade hecht veel belang aan het zelf ontwikkelde Wmo-model en de plannen die daar op voortborduren. Daarbij kiest de gemeente nadrukkelijk voor schaalverkleining: in het handelen van de gemeente geldt de wijk als uitgangspunt.

In Heerlen spelen de Sociale wijkteams een cruciale rol. Heel belangrijk voor Heerlen is dat diverse partijen hierin samenwerken, zowel op het gebied van de ouderenzorg als de jeugd en volwassenen. Samenwerking is volgens Heerlen heel belangrijk, onder meer om versnippering van de zorg tegen te gaan en dubbelwerk te voorkomen. In Onderbanken tot slot vormden de startbijeenkomsten in Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek en Schinveld de aanleiding voor de oprichting van werkgroepen van actieve burgers. Deze werkgroepen zullen activiteiten gaan organiseren. Voorbeelden van activiteiten zijn ‘Samen eten’ in Bingelrade, of een boodschappenservice of klussendienst.