Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background


Voor elkaar in Onderbanken


Onderbanken streeft naar krachtige, zelfsturende gemeenschappen. Waar mogelijk ondersteunt en faciliteert de gemeente initiatieven die dat bevorderen.

 

Waarom
De gemeente Onderbanken telt vier kernen: Schinveld, Jabeek, Bingelrade en Merkelbeek. Deelname aan Voor Elkaar in Parkstad is volgens de gemeente heel belangrijk, omdat de kernen niet vergelijkbaar zijn met grote stadswijken. In het dorp is de sociale cohesie vaak anders dan in de stad. Waarschijnlijk hebben kleinere kernen andere behoeften. Daarom koos Onderbanken voor de aansluiting bij [samen voor elkaar].

Het doel
Onderbanken wil een antwoord krijgen op de vraag: wat is nodig om van de kernen krachtige, leeftijdsbestendige, zelfsturende gemeenschappen te maken?
Uitgangspunt van het project in Onderbanken vormt het idee dat burgers langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Burgers krijgen de belangrijkste stem in de activiteiten die binnen [samen voor elkaar] worden opgezet. Zo ontstaat daar een breed draagvlak voor, redeneert de gemeente.
Verschillende ontwikkelingen dwingen de gemeente om werk te maken van zelfsturende gemeenschappen. Zo krijgen alle gemeenten steeds meer taken op het gebied van de Wet maatschappelijke opvang, de Jeugdgezondheidszorg en de Jeugdzorg. Ook de nieuwe Participatiewet en bezuinigingen dwingen gemeenten tot handelen, stelt Onderbanken.

 

De ontwikkelingen
De gemeente Onderbanken is in VEiP begonnen met een onderzoek in de kern Bingelrade. Dat onderzoek werd uitgevoerd door vier studenten van de Hogeschool Zuyd. De studenten spraken met 36, vooral oudere inwoners over zaken als zorg, onderwijs en wonen. Het onderzoek liet zien dat inwoners bijvoorbeeld behoefte hebben aan een ontmoetingsplaats voor activiteiten, zoals samen eten. De resultaten van het onderzoek werden op 22 maart 2013 in Bingelrade gepresenteerd en bediscussieerd. In deze kern werd een werkgroep gevormd die zelfstandig activiteiten organiseert. Waar mogelijk ondersteunt en faciliteert de gemeente deze activiteiten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de huur van de ontmoetingsruimte in Bingelrade, of het lokaal in de publiciteit brengen van activiteiten.
Jabeek was de tweede kern waar een startbijeenkomst werd gehouden (juni 2013). Ook hier vormden burgers zelf een werkgroep voor het ontwikkelen van activiteiten. Deze werkgroep legde de regie in handen van de gemeente, de GGD Zuid Limburg en de MeanderGroep. Partijen denken hier mee over eventuele activiteiten in Jabeek. Merkelbeek volgde in december 2013 met een startbijeenkomst en die resulteerde eveneens in de oprichting van een werkgroep. In Schinveld tot slot vond in januari 2014 een drukbezochte bijeenkomst plaats. Ook hier werden tal van ideeën geopperd en zal een werkgroep worden gevormd.
Bedoeling is dus dat de diverse werkgroepen projecten organiseren, variërend van gezamenlijk eten tot collectieve klussendiensten en huiskamerprojecten. Waar mogelijk zal de gemeente deze werkgroepen ondersteunen. Voorbeelden van activiteiten die inmiddels op het programma staan is een ontmoetingsbijeenkomst in Jabeek en ‘Samen eten’ in Bingelrade.

 

De stuurgroep Voor Elkaar in Onderbanken
De werkgroepen in de verschillende kernen, hebben allemaal een afgevaardigde in de stuurgroep Voor Elkaar in Onderbanken. Ook de gemeente, de GGD Zuid Limburg en de MeanderGroep zijn in deze stuurgroep vertegenwoordigd.
Leden van de stuurgroep komen gemiddeld eens in de vijf weken bij elkaar. Ze delen hun ervaringen en kennis en houden elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen in de kernen. Ook worden tijdens de bijeenkomsten van de stuurgroep bijvoorbeeld resultaten van onderzoek gepresenteerd.
Uiteindelijk worden de ervaringen in de stuurgroep weer meegenomen naar het overleg van de wethouders in Parkstad die de Wmo in portefeuille hebben.

 

Vervolgstappen
Bedoeling is dat burgers zelf zoveel mogelijk initiatieven nemen en de gemeente hen daarin waar mogelijk faciliteert en ondersteunt. Daarnaast speelt de gemeente zelf in op de veranderingen die het gevolg zijn van de nieuwe wetgeving. Zo wil de gemeente partijen in de zorg samenbrengen en de schotten weghalen. Een goed voorbeeld vormt het in 2014 te openen inlooppunt van het Centrum Jeugd en Gezin in Schinveld. Dat wordt ondergebracht bij het CMWW (maatschappelijk werk) in Schinveld. De MeanderGroep is hier al vertegenwoordigd en Jeugdzorg sluit hier bij aan.

 

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met onze beleidsmedewerker Frans Raeven f.raeven@onderbanken.nl  of met Evelyne Linssen Evelyne.Linssen@ggdzl.nl van de GGD Zuid-Limburg.