Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Doel

Een toegankelijk zorgsysteem dat de zelfredzaamheid van mensen bevordert. Dat is het doel van de partijen in [samen voor elkaar]. Daarom zetten zij zich samen in voor buurten waar mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Vooral voor mensen in een kwetsbare positie en mensen met een beperking, is dat heel belangrijk. Zorg, welzijn en wonen worden beter op elkaar afgestemd. Daarbij staan de wensen van burgers steeds voorop! Zo ontstaan langzaam levensloopbestendige buurten in Parkstad.

Lees meer...