Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Kenniscarrousel over Parkstad als proeftuin van samenwerking in zorg en welzijn

De cliënt aan het woord en de professional aan zet

Robert hoopt dat hij de kans krijgt om door te stromen naar een reguliere baan in de horeca. Sanne wil graag geaccepteerd worden zoals ze is. Jolanda doet graag vrijwilligerswerk in de natuur. En Harry vindt het belangrijk dat mensen elkaar in hun waarde laten: de zorgcliënten die deze woensdagavond de workshop ‘De vraag van de burger centraal’ verzorgen, kunnen heel goed vertellen wat ze willen. En vinden het belangrijk dat hun stem gehoord wordt. Want ze hebben niet alleen een ondersteuningsbehoefte, zoals dat heet, maar ook een mening.

Die hebben ze deze 19e april al eerder gegeven, tijdens een van de rondetafelgesprekken van de kenniscarrousel. Het is inmiddels traditie om de kenniscarrousel Voor Elkaar in Parkstad (VEiP) met deze gesprekken te starten. Transitiecoördinator Bert Hesdahl van VEiP houdt zijn welkomstwoord daarom kort. Met de Ikeakast als metafoor, licht hij het thema van de avond toe: de verschillende proeftuinen en projecten in Parkstad waarin partijen samenwerken om het beter en efficiënter te doen voor cliënten in zorg en welzijn. “Die Ikea-kast krijg je niet zomaar in elkaar, dat gaat vaak gepaard met gevloek en getier. Zo is meteen goed kunnen samenwerken evenmin vanzelfsprekend.” Dat is helemaal niet erg, het mag tijd kosten, als die kast/samenwerking uiteindelijk maar staat, zegt Bert Hesdahl. Om vervolgens het startsein te geven voor de discussies in de grote zaal van de Brigthlands Smart Services Campus in Heerlen.

In beweging

Erik Hoesbergen, bestuurder van Alcander en Impuls, leidt ook deze keer de rondetafelgesprekken. En gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen van Werk en Welzijn schuift traditiegetrouw aan als tafeldame. Dat doet ze graag, want het is niet alleen leuk, maar ook boeiend om te zien hoe Parkstad beweegt, vertelt ze. En dat doet Parkstad, bewegen. Of, zoals wethouder Peter van Zutphen van Heerlen dat formuleert: “We zijn een mammoettanker aan het bewegen met de snelheid van een speedboot.” De wethouder neemt samen met Wiro Gruisen, manager Regio-regie bij CZ, deel aan het eerste rondetafelgesprek. Of zij zichzelf zien als de opdrachtgevers en financiers van de diverse proeftuinen en projecten in Parkstad, luidt de eerste vraag. Ja, beaamt Gruisen, maar niet alleen dat. De betaalbaarheid en inhoud van de zorg zijn belangrijke issues voor CZ. De zorgverzekeraar beschouwt Parkstad als een goede voedingsbodem voor projecten op dit gebied. Peter van Zutphen beaamt dat. “De problemen in de stad zijn zodanig dat partijen moeten samenwerken. Ik ben buitengewoon tevreden over de stappen die we daarin zetten.” Als voorbeeld noemt hij Heerlen STAND-BY! ”Hierin trekt de gemeente zich terug als indicatiesteller en laten we het wantrouwen los. We willen van de professionals horen waar zij tegen aan lopen en waar behoefte aan is.”

Proeftuinen en projecten

In het tweede rondetafelgesprek mag Elvira van Bergen namens Heerlen STAND-BY! kort uitleggen wat dat project inhoudt. “Het komt er op neer dat we de schotten in de zorg opruimen en dat we doen wat nodig is om cliënten te helpen”, vertelt zij. Daartoe werken een aantal organisaties in Heerlen samen in een coöperatie, met een budget van de gemeente dat zij naar eigen inzicht kunnen inzetten. Vervolgens legt Tony Rasenberg namens de Nieuwe GGZ kort uit wat de plannen zijn voor een project in Hoensbroek. “Duidelijk is dat de hulpvraag in de geestelijke gezondheidszorg toeneemt, waar de middelen dat niet doen. De zorg moet doelmatiger. Daarnaast willen we de hulpverlening niet alleen medisch benaderen, maar ook met andere partijen optrekken.” Mieke Franssen van de MeanderGroep vat aansluitend de proeftuin in de wijkverpleging samen. Die wijkverpleegkundige wordt in de eigen kracht teruggezet en zet in op ontzorgen, ofwel: samen met de cliënt kijken wat die nog zelf of met zijn netwerk kan en alleen nog zorg indiceren die werkelijk nodig is. “En dat heeft”, aldus Mieke Franssen, “al heel veel opgeleverd.” Als vierde in de rij vertelt Bem Bruls, huisarts in het gezondheidscentrum Hoensbroek-Noord, wat de PlusPraktijk OZL inhoudt. “Naast een goed contact met de cliënt, zetten wij in op doelmatige en betaalbare zorg. Dan gaat het bijvoorbeeld om doelmatig verwijzen en voorschrijven, maar ook om goed samenwerken. Bijvoorbeeld met de ouderenzorg en wijkverpleging.” Rode draad in de verhalen is dat het vertrouwen in de professional hersteld wordt en dat zij aan zet zijn. “Ik heb het gevoel dat de gemeente en de verzekeraar ons dat vertrouwen geven”, concludeert Bem Bruls.

Heeft het ook effect?

De vraag is natuurlijk wel wat al die projecten en proeftuinen opleveren. Daarom wordt daar op veel plaatsen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. In de derde ronde van de tafelgesprekken vertelt onderzoeker Marieke Spreeuwenberg van Hogeschool Zuyd en de Universiteit Maastricht waar die onderzoeken zich op richten. “Wij volgen processen en kijken naar het effect. Neemt de tevredenheid van cliënten toe? En wat betekent het voor de kosten?” Vanzelfsprekend draait het ook om de vraag of de gezondheid van mensen verbetert. Fons Bovens, directeur GGD Zuid Limburg, benadrukt dat een dergelijk effect niet alleen via dit soort projecten en proeftuinen bereikt kan worden. Daarvoor moet je veel breder inzetten, zegt hij. “Ook huisvesting en arbeid zijn bijvoorbeeld van belang als het om gezondheid gaat.” Jo Maes van het Huis voor de Zorg tekent daar nog bij aan dat maatwerk nodig is. En dat partijen daarom moeten kunnen samenwerken in een veilige omgeving waarin ze elkaar vertrouwen. En dat is in Parkstad het geval, zegt hij. “Voldoende om die kwalitatieve slag te kunnen maken.”

Cliënten aan het woord

Daarvoor zijn vooral ook de cliënten zelf nodig. Daarom schuiven in het vierde rondetafelgesprek Harry, Robert en Jolanda aan. Zij wonen zelfstandig in de wijk, met ambulante begeleiding. En zij hebben wel wat punten die ze aan de orde willen stellen. Neem de uitstapjes die vanuit instellingen worden georganiseerd en waar ze graag aan mee willen doen. “Daar worden we niet goed over geïnformeerd.” Dat de doorstroming naar een betaalde baan stagneert, vindt vooral Robert niet prettig. Het te vaak wisselen van begeleiders vinden ze alle drie niet goed. Om tegelijkertijd te benadrukken dat ze heel veel zelf doen, zonder begeleiding. “Laat me los en ik groei”, zegt Harry. Samen met Wies Jansen, beleidsmedewerker bij Radar, verzorgen de cliënten Pascalle, Sanne, Sylvia, Harry, Robert en Jolanda na het avondeten vervolgens een van de workshops. Met veel succes; het zaaltje stroomt snel vol. “Daar ben ik trots op”, glimlacht Harry. In de drie kwartier die volgen, bewijzen ze opnieuw dat cliënten goed kunnen uitleggen waar zij behoefte aan hebben. Nu zijn de bestuurders en professionals aan zet.
Tekst Karin Burhenne

 

 • 170419-02
 • 170419-03
 • 170419-04
 • 170419-08
 • 170419-10
 • 170419-100
 • 170419-101
 • 170419-102
 • 170419-103
 • 170419-105
 • 170419-106
 • 170419-107
 • 170419-108
 • 170419-109
 • 170419-111
 • 170419-112
 • 170419-113
 • 170419-114
 • 170419-115
 • 170419-116
 • 170419-118
 • 170419-120
 • 170419-121
 • 170419-122
 • 170419-123
 • 170419-125
 • 170419-126
 • 170419-13
 • 170419-137
 • 170419-14
 • 170419-143
 • 170419-145
 • 170419-146
 • 170419-148
 • 170419-149
 • 170419-15
 • 170419-151
 • 170419-152
 • 170419-153
 • 170419-154
 • 170419-155
 • 170419-156
 • 170419-157
 • 170419-158
 • 170419-159
 • 170419-16
 • 170419-17
 • 170419-20
 • 170419-21
 • 170419-22
 • 170419-23
 • 170419-24
 • 170419-25
 • 170419-26
 • 170419-27
 • 170419-28
 • 170419-29
 • 170419-30
 • 170419-31
 • 170419-32
 • 170419-33
 • 170419-34
 • 170419-35
 • 170419-36
 • 170419-37
 • 170419-39
 • 170419-40
 • 170419-41
 • 170419-43
 • 170419-45
 • 170419-46
 • 170419-47
 • 170419-48
 • 170419-49
 • 170419-51
 • 170419-52
 • 170419-53
 • 170419-54
 • 170419-55
 • 170419-56
 • 170419-57
 • 170419-58
 • 170419-59
 • 170419-60
 • 170419-61
 • 170419-62
 • 170419-63
 • 170419-64
 • 170419-65
 • 170419-66
 • 170419-67
 • 170419-68
 • 170419-69
 • 170419-70
 • 170419-71
 • 170419-81
 • 170419-82
 • 170419-83
 • 170419-85
 • 170419-86
 • 170419-87
 • 170419-88
 • 170419-89
 • 170419-90
 • 170419-92
 • 170419-94
 • 170419-95
 • 170419-96
 • 170419-97
 • 170419-98
 • 170419-99